Oś czasu

Użytkownik
grania napisał na ścianie stasiek64':

Poznamy się bliżej?