Oś czasu

Użytkownik
Ckd napisał na ścianie maja22222222':

Witaj co słychać